Będziemy dyskutować o tym, jak Anaplan umożliwił współpracę pomiędzy zespołami planowania popytu i handlu w celu ujednolicenia procesu prognozowania.